Dood: aansporing tot Leven

2 november 2019

De dood is de meest krachtige aanzet tot leven. De tijd tussen geboorte en dood is ons gegeven en begrenst tegelijkertijd ons bestaan. Onze sterfelijkheid maakt de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat doe ik met dit leven?’ relevant. Als we met de dood leven, moeten we elke dag deze vragen weer beantwoorden.

De dood kan ons angstig maken en met afschuw vervullen. Onze eigen dood met de vernietiging van ons als persoon en het moeten loslaten van geliefden is vol smart en ieder die een geliefd medemens mag volgen in het laatste deel van het leven, ervaart verdriet en ook dankbaarheid, licht en liefde.

Bewust aandacht voor de dood, de verlangens van de ziel én voor datgene dat ons tegenhoudt overgave te leven is vuur voor onze ontwikkeling naar een vervuld leven en een goed afscheid.

Net als bij eerdere Inspiratiedagen van FIERR helpen meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht en frisse lucht met de volgende stappen in ontwikkeling.

De dood gaan zien als een vriend die met ons meeloopt als een inspirator in plaats van een angstbeeld.

Voor de deelname aan de FIERR Inspiratiedag vragen wij je presentie, heldere intentie, openheid en bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden. Voor koffie, thee, sap, fruit en een lekkere gezonde lunch wordt gezorgd.

Als je voor het eerst meedoet, ontvang je van ons schrijfmateriaal en materiaal voor creatieve vormgeving. Deed je eerder mee, neem dan je FIERR schrift of blok mee.


Inspiratiebron voor de FIERR inspiratiedagen zijn o.a. het boek ‘Dagboek van de Ziel’ van Bertie Hendriks, waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven hier vanuit het integrale gedachtegoed en vanuit eigen ervaringen onze invulling aan. Praktische informatie over het programma volgt later.

Je bent van harte welkom!

Lieve groet,

FIERR-sisters,
Anja, Mirjam, Patricia en Marian.