De Wijze Vrouw

7 september 2019

Wat heeft zij ons te vertellen? Dit is een prachtige vraag om met elkaar te onderzoeken op de vijfde FIERR Inspiratiedag op zaterdag 7 september.

May Sarton zegt: “Ontzeg me mijn leeftijd niet. Ik heb die verdiend”.

Kijk eens in de ogen van de vrouw hierboven. Ze zijn wakker en helder. Iedere rimpel in haar gezicht vertelt een verhaal. Bij het ouder worden, gaat de lichamelijke conditie of flexibiliteit onherroepelijk achteruit. En wat kan daarvoor in de plaats komen?

Bertie Hendriks beschrijft in het boek ‘Dagboek van de Ziel’ de metafoor van de berg waarbij je van baby af, via kleutertijd, puberteit naar volwassenheid de berg opklimt. In de fase van ‘de Oudere’ pakken we het geschenk van ‘Geestelijke wijsheid’ uit. De oudere staat bovenop de berg en weet dat fysiek het hoogste punt bereikt is. Vanaf deze plek kan zij terugkijken op haar leven. Op de goede dingen en ook waar ze minder trots op is.

De geestelijke wijsheid groeit door hier in alle rust mee te zijn. Het is ook de plek om vooruit te kijken. Je hebt met alle wijsheid en ervaring die je in je hebt veel toe te voegen aan het grotere geheel. Wat heb je te brengen met alle wijsheid en ervaring die je in je hebt? Welke lessen heeft de Wijze in jou te brengen?

Op diverse manieren geven we tijdens de FIERR inspiratiedag uitdrukking aan de wijsheid van de oudere. Wat is haar inspiratie? Wat heeft ze jou te brengen? Wat kan je van haar leren? Wat is jouw kracht? Wat is jouw betekenis? Waar laat je jouw wijsheid stromen?

We zullen het licht schijnen op wat behulpzaam is in ieders persoonlijke ontwikkeling zoals concrete acties, intenties en voortdurend gewaarzijn. Hoe kunnen we dit oefenen op het werk en binnen relaties?

Net als bij eerdere Inspiratiedagen van FIERR helpen meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht en frisse lucht met de volgende stappen in ontwikkeling. Ontwikkeling naar een wijzer mens zodat je steeds meer vanuit jouw zielsmissie gaat leven.

Voor de deelname aan de FIERR Inspiratiedag vragen wij je presentie, heldere intentie, openheid en bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden. Voor koffie, thee, sap, fruit en een lekkere gezonde lunch wordt gezorgd. Als je voor het eerst meedoet, ontvang je van ons schrijfmateriaal en materiaal voor creatieve vormgeving. Deed je eerder mee, neem dan je FIERR schrift of blok mee.

Inspiratiebron voor de FIERR inspiratiedagen zijn o.a. het boek ‘Dagboek van de Ziel’ van Bertie Hendriks, waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven hier vanuit het integrale gedachtengoed en vanuit eigen ervaringen onze invulling aan. Praktische informatie met het programma volgen later.

Je bent van harte welkom!
Lieve groet,
FIERR
Anja, Mirjam, Patricia en Marian