De zingevende kracht van vertrouwen

14 december 2019

Is dit leven niet deel van iets dat veel groter is? Zoals de golven uit de oceaan omhoogkomen en weer terugvallen?  Zoals in het gesprokene de stilte tussen de woorden hoorbaar is. De leegte die de cyclus rondmaakt tussen de laatste fase en de geboorte. “Iets” dat ook al in dit leven speelt. Zoals de zondag de week begint en eindigt. 

Loslaten en weten dat je gedragen wordt: dat is de zingevende kracht van VERTROUWEN.

De Lege Ruimte is geen fase op je ontwikkelingsweg. Zij wijst naar het mysterie dat leven en dood omvat. De stille aanwezigheid in alle levensfasen, de grond van het bestaan.

Het contact met de Lege Ruimte kun je niet teweegbrengen. Je kan je afstemmen op je ziel en de omstandigheden scheppen. Eenvoud, ruimte, aandacht en stilte ondersteunen de verbinding met de Lege Ruimte.

Tijdens de 7e inspiratiedag willen we het geschenk met elkaar uitpakken: de mogelijkheid dankbaar en in vertrouwen te leven ondanks onze kwetsbaarheid . ‘Godsvertrouwen’ of hoe je het ook wilt noemen dat opwelt vanuit het weten van de ziel. Dit vertrouwen, omdat je verbonden bent met én gedragen wordt door de Lege Ruimte.  Je bent er tegelijkertijd uitdrukking van.

Net als bij eerdere Inspiratiedagen van FIERR helpen meditatie, rituelen, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht en frisse lucht met de volgende stappen in ontwikkeling.

Rituelen dragen bij  aan het ontvouwen van wat er nog meer is, van wat onzichtbaar onder de oppervlakte beweegt, van de bron waar wij uit voortkomen en waar wij uiteindelijk ook weer in opgaan.

Voor de deelname aan de FIERR Inspiratiedag vragen wij je presentie, heldere intentie, openheid en bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden. Voor koffie, thee, sap, fruit en een lekkere gezonde lunch wordt gezorgd.

Als je voor het eerst meedoet, ontvang je van ons schrijfmateriaal en materiaal voor creatieve vormgeving. Deed je eerder mee, neem dan je FIERR schrift of blok mee.

Inspiratiebron voor de FIERR inspiratiedagen zijn o.a. het boek ‘Dagboek van de Ziel’ van Bertie Hendriks, waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven hier vanuit het integrale gedachtegoed en vanuit eigen ervaringen invulling aan. Praktische informatie over het programma volgt later.

Wij nodigen je uit zo snel mogelijk je plaats te reserveren op fierrsisters@gmail.com

Je bent van harte welkom!

Lieve groet,
FIERR-sisters, Anja, Mirjam, Patricia en Marian.

,