Hoe maak je jouw droom werkelijkheid?

  12 september 2020

De levensfase die de komende FIERR inspiratiedag centraal staat is die van de volwassene. Deze inspiratiedag gaan we samen (v)fierren op een bijzondere locatie in de buitenlucht, uiteraard met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. De inspiratiedag wordt gehouden bij Buitenoverleg, Groenewoudseweg 86 in Wijchen-Alverna. Een prachtige plek aan het Wijchens Ven, midden in de natuur. Er is voldoende parkeerplaats beschikbaar. De tijden hebben we iets aangepast nl. van 9:00 – 16:00 uur.

Omdat het de vorige keer zo hard waaide zodat er geen tenten konden worden opgezet, zijn we uitgeweken naar de bibliotheek. Buitenoverleg heeft ons uitgenodigd om

12 september gebruik te maken van deze prachtige locatie en die uitnodiging nemen we graag aan.  Mocht het weer wederom reden zijn om de dag elders te houden: de Spirit First locatie staat dan tot onze beschikking.

Wij willen op deze dag in eenvoud, rust, én verlangzaamd gaan ontdekken wie wij zijn in deze bijzondere tijd. De fase van de volwassene is jouw unieke plek innemen, opstaan, de stap naar voren zetten, zichtbaar zijn, daadkracht hebben.

We kunnen dit ook tillen naar het level van Zelfliefde. Liefde voor het Zelf. Is dat niet egoïstisch of zelfs narcistisch? Als we uitgaan dat alles met alles verbonden is en dat alles energie in beweging is, dan is trouw beloven aan onszelf iets dat we niet alleen voor onszelf doen maar ook voor het grotere geheel. Wat betekent Zelfliefde? Wat betekent trouw(en) met het Zelf? Hoe zien we dat? Wat vraagt dat van ons? Betekent het dat we dan onze dromen verwerkelijken? We gaan  dit met elkaar op verschillende manieren onderzoeken, namelijk middels meditatie, rituelen, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht en frisse lucht zodat de volgende stappen in ontwikkeling gezet kunnen worden.

Voor de deelname aan de FIERRinspiratiedag vragen we je presentie, heldere intentie, openheid en bereidheid alles aan te zien. We bieden ook een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden.

Voor koffie, thee, sap, fruit en een lekkere lunch wordt gezorgd, evenals materiaal voor creatieve vormgeving. Ook deze  keer vragen we jou je eigen, bord, bestek, soepkom, (koffie) beker, glas mee te nemen.

 
Als je voor het eerst meedoet, ontvang je van ons schrijfmateriaal. Deed je al eerder mee, neem dan je FIERR schrift of blok mee. Inspiratiebron voor de FIERR inspiratiedagen zijn o.a. het “Dagboek van de Ziel” van Bertie Hendriks, waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft.

We geven hier vanuit het integrale gedachtegoed en vanuit onze eigen ervaringen invulling aan. Praktische informatie over het programma volgt later.

We nodigen je uit je plaats te reserveren op fierrsisters@gmail.com. De groepsgrootte is ook deze keer maximaal 8 vrouwen.

Verantwoordelijkheid: Het spreekt voor zich dat iedereen die deelneemt wat Corona betreft gezond is, én dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid neemt voor deelname. Wij doen aan onze kant wat mogelijk is.

Voor deze FIERRinspiratiedag nog een kanttekening n.l. dat als de maatregelen verscherpt worden, we deze bijeenkomst weer doorschuiven.

Wij kijken enorm uit naar deze dag  omdat we steeds weer benieuwd en verrast zijn wat er ontstaat tussen vrouwen die samen komen met de intentie van willen ontdekken, willen ontwikkelen, benieuwd zijn naar de ander mét respect voor het proces van de ander.

Lieve groet,

FIERR-sisters,
Anja, Mirjam, Patricia, Marian.