Inspiratiedag 16 februari 2019

De foto hierboven staat symbool voor alles dat in potentie al aanwezig is: vuur, passie, schoonheid, groei, ontwikkeling en bloei. Het vraagt voeding, inspiratie, geduld, lef, ”fierrheid”, naar binnengaan, uitdrukken in vorm, present zijn, kwetsbaar durven zijn, feedback waarderen.

De hand net boven de grond zegt ons iets over de lente, een nieuw begin, de geboorte. Hier gaat de inspiratiedag over. In de volgende bijeenkomsten zullen respectievelijk de fase van het kind, de jongere, de volwassene, de oudere, de dood en de leegte het thema zijn. Iedere fase heeft haar geschenk, opgave en hulpbron.

Afgelopen zaterdag waren wij als Fierr-sisters samen ter voorbereiding van de inspiratiedag en weer bleek dat  inspiratie, enthousiasme en verbinding, positieve energie en ontwikkeling los maken.  Dit samen met ieders expertise en ervaringen is wat wij  aan jullie bieden en met jullie willen delen.

Het grootste verlangen dat met iedere geboorte aan ons gegeven wordt, is om het unieke van ons tot uitdrukking te brengen en vorm te geven. Dat gegeven is van eenvoud en schoonheid;  het is ons grootste verlangen en  tevens de grootste uitdaging om onszelf te zijn. Het is Fierr’s intentie dat mensen kunnen bloeien en stralen vanuit het verantwoordelijkheid nemen voor wie ze ten diepste zijn.  

Deze dag is er stilte, meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende oefeningen, gesprek, reflectie,  uitzicht, muziek, poëzie  en frisse lucht. Je krijgt koffie/thee/fruitsap, fruit en een lekkere, gezonde lunch. Wij zorgen dat je schrijfmateriaal krijgt en materiaal voor creatieve vormgeving.

Wij vragen jullie presentie, een heldere intentie, open zijn en de bereidheid alles aan te zien.

Wij bieden jullie een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving waarin ontwikkeling kan plaatsvinden.

Praktisch.

  • Kleding waarmee je naar buiten kan
  • Jouw investering voor deze dag van € 75 graag contant afrekenen op de inspiratiedag

Lieve groet, Anja, Mirjam, Patricia en Marian