Van `Knop naar Bloei` Inspiratiedag 16 maart 2019

Op de foto hierboven staat de afbeelding van de zon symbool voor de vertrouwen, onschuld, de mogelijkheid onbevangen te zijn, spelen, voorbij de angst fouten te maken, angst anders te zijn of gekwetst te worden, plezier en eigenheid, licht, warmte, positiviteit en creativiteit. 

De tegenhanger die we vaak tegenkomen is die van strijd in een imperfecte wereld, afgescheidenheid, verlatenheid, ons verstoppen achter een masker zetten. 

Deze keer staat de ontwikkelingsfase “Het Kind” centraal. Hoe kunnen wij als volwassenen onbevangen zijn en speels, dingen met plezier doen, niet in het verleden blijven hangen. 

Dit kunnen we leren van de jonge heldin én……. we onderzoeken in alle eerlijkheid welke patronen we hebben ontwikkeld om aandacht te krijgen, om onze korte termijn behoeftes bevredigd te zien en pijn en ongemak te vermijden. 

Het grootste verlangen dat met iedere geboorte aan ons gegeven wordt, is om het unieke van ons tot uitdrukking te brengen en vorm te geven. Het is ons grootste verlangen en tevens de grootste uitdaging om onszelf te zijn. Het is Fierr haar intentie dat mensen kunnen bloeien en stralen vanuit het verantwoordelijkheid nemen voor wie ze ten diepste zijn. 

Deze dag is er meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende oefeningen, gesprek, reflectie, uitzicht, muziek, poëzie en frisse lucht. Je krijgt koffie/thee/fruitsap, fruit en een lekkere, gezonde lunch. Als je voor het eerst meedoet, zorgen wij dat je schrijfmateriaal krijgt en materiaal voor creatieve vormgeving. Als je mee hebt gedaan op de eerste inspiratiedag, neem dan je schrift of blok mee. 

Wij vragen jullie presentie, een heldere intentie, open zijn en de bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden. Meer nog dan de eerste bijeenkomst willen we met elkaar de diepte ingaan. 

Inspiratiebron voor inspiratiebijeenkomsten is o.a. het boek “Dagboek van de Ziel” van Bertie Hendriks waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven daar ook vanuit het integrale gedachtengoed onze eigen invulling aan. 

Praktisch. 

• Kleding waarmee je naar buiten kan 
• Neem een symbool mee wat voor jou je kindertijd symboliseert.

Lieve groet,
Anja, Mirjam, Patricia en Marian