Het avontuurlijke leven, je grenzen voorbij! Inspiratiedag 6 april 2019

De foto hierboven staat symbool voor de reis van de jongere. Grenzen opzoeken, experimenteren, grenzen overschrijden, het huis verlaten, aansluiting vinden bij peergroepen.

De vraag die bij deze levensfase hoort is: “Wie ben ik?” Een vraag die achter andere vragen ligt als: Wat kan ik? Wat zijn mijn grenzen? Wat wil ik? Bij welke club wil ik horen? Wat is mijn geaardheid? Wat vind ik fijn?

In de reis die we met Fierr dit jaar door alle levensfasen maken, pakken we 6 april het cadeau uit van de levensfase van de jongere, namelijk het erotiserende avontuur. We onderzoeken aan de hand van oefeningen en gesprek opnieuw wie we zijn aan de hand van de thema’s vrijheid en gevangenschap, ontsporen of aanpassen. Dit zal een hulpbron zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling om onze grenzen te verleggen.

Archetypen die bij deze ontwikkelingsfase horen zijn de avonturier en de gevangene. De liefde voor het avontuur ligt in ons besloten. In spannende films en avonturenromans kunnen we ons identificeren met de helden erin. De schaduwkant van deze ontwikkelingsfase zijn gevoelens van angst en beklemming. Wat brengt het onbekende ons. We verlangen naar vrijheid, ongeremd zijn en wanneer we voorbij onze grenzen gaan, komen we op onvoorspelbaar gebied tussen het bekende en het onbekende. Dit levert spanning op. Het onbekende lonkt maar is ook afschrikwekkend.

Net als de inspiratiedagen over de geboorte en het kind helpen meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht, frisse lucht en wellicht poëzie met de volgende stap in je ontwikkeling naar een volwassen mens zodat je steeds meer gaat leven vanuit je ziel. Je krijgt koffie/thee/fruitsap, fruit en een lekkere gezonde lunch. Als je voor het eerst meedoet, zorgen wij dat je schrijfmateriaal krijgt en materiaal voor creatieve vormgeving. Als je al eerder mee hebt gedaan neem dan je schrift of blok mee.

Wij vragen je presentie, een heldere intentie, open zijn en de bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden.

Inspiratiebron voor de inspiratiebijeenkomsten is o.a. het boek “Dagboek van de Ziel” van Bertie Hendriks waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven daar vanuit het integrale gedachtegoed onze eigen invulling aan.

Lieve groet,
Anja, Mirjam, Patricia en Marian