Liefdevolle verbinding

Liefdevolle verbinding, plek innemen en gaan staan voor wie je bent.

De foto hierboven staat symbool voor de fase van de volwassene. De opgave van deze periode is om je plek in te nemen, je te verbinden, je functie in te nemen en vorm te geven aan wat je lief is. In tegenstelling tot vroeger is er een enorme keuzevrijheid en die brengt meteen een verantwoordelijkheid met zich mee die volledig bij jezelf ligt. In de fase van de jongere vroegen we ons af: Wie ben ik? In de fase van de volwassene weten we wie we zijn en vragen we onszelf af:  Neem ik mijn plek in? Ga ik staan voor wie ik ben en voor wat me lief is?

In de reis die we met FIERR dit jaar door alle levensfasen maken, pakken we 22 juni het cadeau van de volwassene uit, namelijk “Liefde geven”. We onderzoeken aan de hand van oefeningen en gesprek thema’s als “je plek innemen en je verbinden” en “verraad aan je ziel”. De hulpbronnen voor onze persoonlijke ontwikkeling zijn toepassen en discipline.

We zullen ons licht laten schijnen over wat behulpzaam is in onze persoonlijke ontwikkeling zoals concrete acties, intenties en voortdurend gewaarzijn en hoe we dit kunnen oefenen op het werk en binnen relaties.

Net als de inspiratiedagen over de geboorte, het kind en de jongere helpen meditatie, creatieve vormgeving, verdiepende gesprekken, reflectie, muziek, uitzicht, frisse lucht met de volgende stap in je ontwikkeling naar een volwassen mens zodat je steeds meer gaat leven vanuit je ziel. Je krijgt koffie/thee/fruitsap, fruit en een lekkere gezonde lunch. Als je voor het eerst meedoet, krijg je schrijfmateriaal en materiaal voor creatieve vormgeving. Als je al eerder mee hebt gedaan neem dan je schrift of blok mee.

Wij vragen je presentie, een heldere intentie, open zijn en de bereidheid alles aan te zien. Een zorgzame, liefdevolle en veilige omgeving bieden we je waarin ontwikkeling en verdieping kan plaatsvinden.

Inspiratiebron voor de inspiratiebijeenkomsten is o.a. het boek “Dagboek van de Ziel” van Bertie Hendriks waarin hij de verschillende levensfasen van de mens beschrijft. Wij geven daar vanuit het integrale gedachtengoed onze eigen invulling aan. Praktische informatie en programma volgen later.


Lieve groet,
Anja, Mirjam, Patricia en Marian