Visie en ontstaan

Vanuit de jaartraining bij Spirit First twee jaar geleden, hebben wij vieren enige maanden later een afspraak gemaakt met elkaar te willen verdiepen. Ik weet niet eens meer wie met wie afsprak, maar wat ik wel weet is dat er een enthousiasme ontstond. Het idee werd geboren met elkaar te gaan wandelen. Agenda’s getrokken en een zaterdagochtend gepland. We zouden gaan wandelen vanuit Alverna en koffie gaan drinken bij de Eikenhorst. En verder zagen we het wel. We noemden ons “Sisters in Action”, met een knipoog.

Deze ochtenden zijn verdiepend, ontroerend, open en kwetsbaar. Dat wat ons op dat moment bezighoudt, krijgt alle ruimte. We luisteren naar elkaar, geven elkaar de ruimte, delen verdrietige momenten met elkaar en vreugdevolle. Overlijden van een dierbare, een trouwerij, een nieuwe liefde!

Dit hebben we een aantal keren gedaan. Meestal spontaan dus niet een maal per maand o.i.d.

Het toeval maakte echter dat er altijd een van ons vieren ontbrak. Net op vakantie, ziek, elders nodig. Op een van die dagen dat ik (Marian) er niet bij was stuurden  Anja, Patricia en Mirjam deze foto:

3 van de Fier

Fier was geboren hoewel we ons daar nog niet van bewust waren. Begin december waren we voor de eerste met zijn vieren en tijdens de koffie rees de vraag: Wij zijn “sisters in action”. Wat is de volgende stap met elkaar? Waar zit de actie? Er werd een energie en passie tussen ons voelbaar. Onze “sisterhood” groter maken. Gaan staan voor wie we zijn?  Onze grootsheid leven. Met zijn vieren beschikken we over een hoop ervaring en kennis op verschillende gebieden en een diepe wijsheid.

Fierr gaat niet alleen over ontwikkeling van vrouwen. Het gaat over volledig mens zijn. Mijn enthousiasme om een start te maken met vrouwenontwikkeling vindt z’n oorsprong  toen ik de televisieserie over de geschiedenis van het feminisme en over vrouwenrechten in Nederland door Fidan Ekiz keek “Vrouwen van Mars” van BNN/Vara.

Het trof mij wat een weg vrouwen voor mij en ook tijdens mijn leven afgelegd hebben. Nieuwe mogelijkheden kwamen er, nieuwe rechten. Veel meer vrouwen zijn gaan studeren, er is geboortebeperking gekomen. Mijn vraag is wat is onze volgende stap? Wat vraagt het van ons als mens, als vrouw? Welke beperkende overtuigingen houden ons tegen onze grootsheid te leven. Niet als een afgescheidene groep maar in verbinding met iedereen en alles om ons heen. Welke plaats hebben wij in een “begeesterde” wereld.

We hebben met elkaar het boek Dagboek van de Ziel gelezen. Dit boek heeft een structuur dat heel mooi past bij wat we voor ogen hebben. Het beschrijft 7 levensfasen. Van Geboorte tot de Lege Ruimte na de dood. Wat vraagt elke levensfase van ons NU, welke geschenk hebben we meegekregen, welke thematiek speelt er.

We gaan steeds opnieuw met elkaar op reis en we hebben nog geen idee waar we vanavond terecht komen. Ik heb heel veel vertrouwen in ons als groep dat het een bijzondere dag gaat worden. In onze rugzak voor iedere inspiratiedag zitten oefeningen, gesprekken, creatieve uiting, meditatie, een heerlijke lunch, een wandeling en heel veel liefde voor het proces van volwassen mens zijn.

Onze missie is:

Vanuit om openheid, met respect voor alles wat is, kwetsbaar durven zijn, goudeerlijk zijn,  ontwikkeling bovenaan te zetten, (heling kan een onderdeel zijn maar is geen doel), diep te luisteren naar elkaar.

Onze missie en visie zal gaandeweg duidelijker worden en zullen we ook steeds aanpassen

Lieve groet namens onze Fierre vrouwen.

Marian