rondeel inspiratiedag 12 september 2020

“Verandering”

Mama herinnert wuivende palmen aan een schelpenpad

Een gedachte verhaalt en wordt vrij

De wijzers gaan voort, zodat ze nooit vergat

Mama herinnert wuivende palmen aan een schelpenpad

Zeven is magisch, ….zes is wat ik vergat

Verbindingen zijn de veranderingen die ik ben

Mama herinnert wuivende palmen aan een schelpenpad

Een gedachte verhaalt en is vrij

Mona

It is al about finding calm in the chaos

Ik Ben: stralend, stilte, gezegend

Niet wantrouwend, bestraffend, van God los

It is al about finding calm in the chaos

Vanzelfsprekend in verbinding in dit heldenepos

Dankbaar voor de ervaringen op weg van 3d naar 5d

It is all about finding calm in the chaos

Trouw zijn aan mijzelf en luisteren naar mijn innerlijke stilte

Marian